Μία νέα συσκευή μοριακής διάγνωσης για τον ταχύ εντοπισμό μικροοργανισμών και ανθεκτικών στα αντιβιοτικά γονιδίων.

Οι σοβαρές και οξείες βακτηριακές μολύνσεις αποτελούν μία μεγάλη και ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση στην υγειονομική περίθαλψη-αν και πολλά αντιβιοτικά είναι πλέον ευρέως διαθέσιμα, η έλλειψη έγκαιρης διάγνωσης, εμποδίζει την επαρκή θεραπεία περίπου στο 40% των περιπτώσεων. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση περιγράφεται μια νέα προσέγγιση για τον ταχύ εντοπισμό των παθογόνων που προκαλούν πνευμονία σε περιθαλπόμενους ασθενείς-η Curetis Unyvero™ Ρ50 Pneumonia Solution: μία εργαστηριακή πλατφόρμα σε συνδυασμό με ένα αναλώσιμο κυτίο που εντοπίζει 17 μικροοργανισμούς αλλά και 22 ανθεκτικά γονίδια στα αντιβιοτικά. Χρησιμοποιώντας δείγματα των ίδιων των ασθενών σε συνδυασμό με τον ταυτόχρονο εντοπισμό των παθογόνων και των δεικτών ανθεκτικότητας, η πλατφόρμα Unyvero™ προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, δίνοντας αποτελέσματα σε περίπου 5 ώρες, σε σχέση με τις κλασσικές τεχνικές της κλινικής μικροβιολογικής ανάλυσης που δίνουν αποτελέσματα σε περίπου 72 ώρες. Τα κλινικά αποτελέσματα που παράγονται έγκαιρα, δείχνουν την εξαιρετική ποιότητα των παραγόμενων παρασκευασμάτων ακόμα και σε σύνθετα δείγματα αλλά και επιβεβαιώνουν ευαισθησία της τάξεως του 80,6% και εξειδίκευση της τάξεως του 96%, επομένως έχει την ικανότητα να βελτιώσει τις συνθήκες της νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως εμφανίζονται στις αρχικές κλινικές γνωματεύσεις.