Γνωρίστε τα Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια Σάρωσης
SEM & FIB-SEM – TESCAN

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας Helix Squared (www.helix2.gr ) είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου Tescan o οποίος κατασκευάζει ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης SEM και FIB-SEM (Focused Ion Beam SEM)

521px-Tescan_Logo.svg_

Ο πολυεθνικός όμιλος ιδρύθηκε με τη συγχώνευση της τσεχικής εταιρείας TESCAN και της γαλλικής εταιρείας ORSAY PHYSICS. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πάνω από 2.500 εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών μικροσκοπίων SEM, FIB-SEM σε περισσότερες από 80 χώρες και προσφέρει λύσεις στην ηλεκτρονική μικροσκοπία στον τομέα της βιολογίας, της επιστήμης των υλικών και των ημιαγωγών. Επίσης, τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια του οίκου μπορούν να εφοδιαστούν με πλήθος ανιχνευτών τρίτων οίκων.