Μία μέθοδος PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης) σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό 22 παθογόνων που προσβάλουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: διάγνωση εντός 2,5 ωρών.

Οι ασθένειες που προσβάλλουν το ΚΝΣ, όπως η μηνιγγίτιδα και η εγκεφαλίτιδα, μπορούν να δημιουργήσουν μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες ή να κριθούν απειλητικές για τη ζωή και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως έκτακτα ιατρικά περιστατικά. Τα αίτια που προκαλούν τέτοιες ασθένειες, δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τα κλινικά συμπτώματα και περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος ιών, βακτηρίων και μυκήτων. Η ταχεία και σωστή διάγνωση είναι σημαντική για την έγκαιρη και στοχευμένη θεραπεία και κλινική διαχείριση. Το MeningoFinder® 2SMART είναι μία πολυσχιδής χημική ανάλυση PCR, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει και να διακρίνει 22 παθογόνα που εμπλέκονται στις μολύνσεις του ΚΝΣ σε μία χημική ανάλυση, χρησιμοποιώντας Ανάλυση της Καμπύλης Τήξης σε πραγματικό χρόνο εργαστηριακής PCR.