ΟΓΚΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
RS-PML-RARa bcr3
RS-PML-RARa bcr3
RS-PML-RARa bcr2
RS-PML-RARa bcr2
RS-PML-RARa bcr1
RS-PML-RARa bcr1
REALQUALITY RS-WT-1
REALQUALITY RS-WT-1
RS-BCR-ABL p190
RS-BCR-ABL p190
RS-BCR-ABL p210
RS-BCR-ABL p210
REALQUALITY RS-JAK2 V617F Q
REALQUALITY RS-JAK2 V617F Q
1

2 > >>