Μία μέθοδος PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης) σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό των παθογόνων των κυριότερων Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων: διάγνωση εντός 2,5 ωρών.

Τα ΣΜΝ, αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στα σεξουαλικώς ενεργά άτομα και συνεχίζουν να δημιουργούν μεγάλη ιατρική, κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση παγκοσμίως. Τα ΣΜΝ που δεν έχουν θεραπευτεί, μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα στην ανδρική και γυναικεία γονιμότητα. Η ανάπτυξη ταχέων εργαστηριακών διαγνώσεων και οι μέθοδοι προφύλαξης, αποτελούν ένα εργαλείο για να μειωθεί η μετάδοση των ΣΜΝ παγκοσμίως. Το STD-Finder® 2SMART είναι ένα τεστ πολυσχιδούς χημική ανάλυση PCR που μπορεί να εντοπίσει και να διακρίνει τα πιο σημαντικά παθογόνα που εμπλέκονται στις μολύνσεις των ΣΜΝ σε μία μόνο χημική ανάλυση χρησιμοποιώντας Ανάλυση της Καμπύλης Τήξης σε πραγματικό χρόνο εργαστηριακής PCR