Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία μας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο συνδέοντας τους τελικούς χρήστες με τους προμηθευτές εργαστηριακών προϊόντων και επιστημονικού εξοπλισμού. Μέσω της επικοινωνίας και κοινοποίησης πληροφοριών, διευκολύνουμε την πρόσβαση σε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα προϊόντων. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις βαλκανικές χώρες, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη προόδου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
about us

Συνεχής ανάπτυξη

Η διαδικασία επιλογής που εφαρμόζουμε διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που προσφέρουμε πληρούν αυστηρά πρότυπα αξιοπιστίας, ποιότητας και καινοτομίας. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των μελών της ομάδας έχει συμβάλει στη δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ της εταιρείας μας, των προμηθευτών και των τελικών χρηστών. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας μας επικεντρώνονται στην ποιότητα, την αποτελεσματική επικοινωνία, την αξιοπιστία, την τεχνική αριστεία και την ενημέρωση για την αγορά. Αυτή η ολιστική προσέγγιση υποστηρίζει την αποστολή μας και, συγκεκριμένα, διευκολύνει την αποτελεσματική έρευνα και ενισχύει τις σχέσεις μας με την επιστημονική κοινότητα.

Συνεχής Ανάπτυξη
Μοναδικός Σχεδιασμός

Αποστολή & Όραμα

Βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας μας με στόχο να καταστεί ο κορυφαίος πάροχος καινοτόμων ιατρικών λύσεων προς τους εταίρους μας. Με τις λύσεις αυτές συμβάλλουμε στην ολιστική αντίληψη αμοιβαιότητας που διέπει τις υπηρεσίες Bιοεπιστημών. Προσαρμοζόμαστε κατάλληλα στις απαιτήσεις τις αγοράς, αντλώντας από αυτές έμπνευση για την αποτελεσματική υλοποίηση του οράματός μας.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Helix2 έχει θεσπίσει και τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και του προτύπου του ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται να τηρεί και να αναπτύσσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου να παρέχει αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών και συμβάλλουν διαρκώς στην υλοποίηση υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Τα προϊόντα εργαστηρίου που προμηθεύει η εταιρεία μας επιλέγονται προσεκτικά προκειμένου να πληρούν τα καθορισμένα πρότυπα αξιοπιστίας, ποιότητας και καινοτομίας.

Αναζήτηση