Θέσεις εργασίας

Η εταιρεία μας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο συνδέοντας τους τελικούς χρήστες με τους προμηθευτές εργαστηριακών προϊόντων και επιστημονικού εξοπλισμού. Μέσω της επικοινωνίας και κοινοποίησης πληροφοριών, διευκολύνουμε την πρόσβαση σε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα προϊόντων. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις βαλκανικές χώρες, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη προόδου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Επικοινωνήστε μαζί μας


    Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές.

    Ανεβάστε το βιογραφικό σας

    Αναζήτηση