Εξοπλισμός εργαστηριακών αναλύσεων

Εξοπλισμός εργαστηριακών αναλύσεων

Εξοπλισμός εργαστηριακών αναλύσεων

Το τμήμα Αναλυτικού Εξοπλισμού μας διαθέτει ένα εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχών συνεργασιών με δομές υγείας και ένα πλούσιο ιστορικό παροχής υπηρεσιών άρτιας τεχνικής υποστήριξης. Βασιζόμενοι στην πλούσια πείρα μας, έχουμε συνάψει εταιρικές σχέσεις με διακεκριμένες εταιρείες ανά την υφήλιο. Οι συνεργασίες αυτές δεν διεύρυναν απλώς την εμβέλεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων αλλά διευκόλυναν επίσης την παροχή εξαιρετικών εξατομικευμένων λύσεων για την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών του κλάδου.

Η δέσμευσή μας στην αριστεία αντανακλάται στο ευρύ σύνολο συνεργασιών με δομές υγείας, καθεμιά από τις οποίες αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσής μας στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Επιπλέον, η πεπειραμένη ομάδα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων και να παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε περίπτωση ανάγκης.

Η συνεργασία μαζί μας συνεπάγεται την απόκτηση πρόσβασης σε μια δοκιμασμένη στη θεωρία και την πράξη δεξαμενή γνωσης. Έχουμε πλήρη επίγνωση της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τον κλάδο και δεσμευόμαστε να παρέχουμε λύσεις που υπερβαίνουν κάθε προσδοκία. Ας φέρουμε μαζί την επανάσταση στον κλάδο, βασιζόμενοι στους έμπειρους επαγγελματίες συνεργάτες μας, τις συνεργασίες παγκόσμιου βεληνεκούς της εταιρείας μας και το πλούσιο χαρτοφυλάκιο επιτυχών συνεργασιών της με δομές υγείας. Διερευνήστε τις διάφορες επιλογές με το τμήμα Αναλυτικού Εξοπλισμού της εταιρείας μας και βιώστε μια πρωτοφανή εμπειρία.

SEM’s

CRYO-SEM

Clara Cryo-SEM UHR (Ultra High Resolution)

Versatile UHR SEM for characterization of your biological beam sensitive samples in 2D and 3D

 

FIB-SEM

Amber X
A unique combination of Plasma FIB and field-free UHR FE-SEM for multiscale materials characterization

 

Amber
Versatile nanoanalytical FIB-SEM to expand your materials research capabilities

 

STEM

Tescan, CoreTOM
The TESCAN CoreTOM combines in a single instrument the typical field of view of a medical CT system with the high-resolution imaging performance capabilities of laboratory micro-CT systems.

 

Unitom HR (High Resolution)
Unitom XL (Xetra Large)

Αποτύπωση, Διαδικασία, Elettrorava

Ομογενοποιητές υψηλής πίεσης

Αντιδραστική ιοντική αποτύπωση

Δυναμική σκέδαση φωτός Laser και Ζ-δυναμικό

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


    Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά.

    Αναζήτηση